Kuvamaailma

Valokuvat

Valokuvat valottavat eri kohderyhmille Laptin toiminnan moninaisia puolia ja vaikutuksia laajalla ja suppealla kaarella. Valokuvia voidaan käyttää monipuolisesti yhtiön esityksissä, julkaisuissa ja erilaisissa sisäisen sekä ulkoisen viestinnän sovelluksissa.


Kuvien yleinen visuaalinen tyyli on luonnollinen ja lämmin, luotettavuutta sekä empatiaa ja positiivisuutta henkivä. On tärkeää huolehtia, että kuvissa esiintyvillä on ohjeistuksen mukainen suojavarustus. Lapti ei voi viestinnässään käyttää kuvia, joissa on laiminlyöty työsuojeluohjeita.


Esimerkkikuvia arjesta

Esimerkkikuvia rakentamisesta

Esimerkkikuvia asunnoista

Infografiikka ja ikonit

Laptin infografiikan tyyli on oheisen kaltaista kaksiulotteista vektorigrafiikkaa. Värimaailma koostuu Laptin punaisesta sekä tarvittavista väripaletin lisäväreistä


Ikoneita voi käyttää monissa eri sovelluksissa kuten verkkosivustolla, esitteissä ja muissa identiteetin sovelluksissa.

Graafit

Graafeissa pyritään mahdollisimman selkeään ja uskottavaan datan esittämiseen. Graafien tulee olla ilmavia ja niiden tulee noudattaa Laptin väripalettia. Ohessa malleja graafien ulkoasuista.