Ms Office

Ms Word

Laptille on luotu A4 Word-pohja. Käytä aina valmiita pohjia, äläkä muuta tyyliasetuksia.


A4 Word-pohjaa voi tiedustella Lapti Groupin markkinoinnista.

Ms PowerPoint

Laptin PowerPoint-pohjassa on tarjolla useita erilaisia sivupohjia, joilla erityyppisiä sisältöosuuksia voidaan esittää ja esityksiä rytmittää.


Esityksiä tuotettaessa on sisältö per sivu hyvä pitää mahdollisimman tiiviinä ja selkeänä. Kun erilaisin visuaalisin lähtökohdin muotoiltuja sisältöjä tuodaan muista esityksistä, olisi hyvä huolehtia siitä ettei kokonaisuudesta tule liian kirjava.


Älä muuta PPT-templaten sivupohjien asetuksia.


PowerPoint-pohjaa voi tiedustella Lapti Groupin markkinoinnista.